Biuletyn 03.2013 Rentowność obligacji emitowanych przez EST PERO względem WIBORu 3M, inflacji oraz lokat banków komercyjnych
Biuletyn 02.2013 Spersonalizowane urządzenie dostępowe PQI
Biuletyn 01.2013 Panel sterowania
Biuletyn 12.2012 Ankieta Monitoringu Emisji
Biuletyn 11.2012 Optymalny harmonogram czynności przedemisyjnych
Biuletyn 10.2012 Tygodniowe Tabele Rentowności
Biuletyn 09.2012 Narzędzia emisyjne wspomagające skuteczność finansowych rozwiązań wsparcia dla biznesu
Biuletyn 07.2012 Procedura inwestowania w obligacje notowane w EST PERO
Biuletyn 06.2012 Model leasingu zwrotnego
Biuletyn 05.2012 Emisyjny System Transakcyjny narzędziem obsługi instrumentów dłużnych dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego - Obligacje przychodowe
Biuletyn 04.2012 Porównania notowań lokat i instrumentów dłużnych ze średnimi notowaniami EST PERO
Biuletyn 03.2012 Praktyczne przykłady inwestycji finansowanych przez obligacje
Biuletyn 02.2012 Model finansowania wsparcia aktywacji Spółki Ecocarbon poprzez Emisyjny System Transakcyjny Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji
Biuletyn 01.2012 Statystyki emisji obligacji obsługiwanych przez EST PERO
Biuletyn 12.2011 Dokumenty organizacyjno - prawne
Biuletyn 11.2011 Wewnętrzna klasyfikacja ratingowa (aktualizacja)
Biuletyn 10.2011 Regulamin korzystania z elektronicznych kanałów dostępu dla Użytkowników EST PERO
Biuletyn 09.2011 Regulamin serwisu informacyjnego EST PERO
Biuletyn 07-08.2011 Wewnętrzna klasyfikacja ratingowa
Biuletyn 06.2011 Porównania notowań lokat i instrumentów dłużnych ze średnimi notowaniami EST PERO
Biuletyn 05.2011 Modelowa struktura wsparcia MOGE oraz funkcja integratora zakupowego
Biuletyn 04.2011 Korzyści i ograniczenia finansowania wewnątrz grupy kapitałowej
Biuletyn 03.2011 Statystyki emisji obligacji w ramach EST PERO
Biuletyn 02.2011 Wyjście z inwestycji w obligacje EST PERO, wykup obligacji w dacie płatności oraz rentowność obligacji emitowanych przez EST PERO względem WIBORu 3M i inflacji
Biuletyn 01.2011 Separacja przepływów pieniężnych od czynności zarządzania przepływami
Biuletyn 12.2010 Porównanie obligacji dyskontowych (zerokuponowych) z obligacjami kuponowymi
Biuletyn 11.2010 Utrzymanie zaangażowania kapitałowego Inwestora w programie wieloletnim poprzez nabycie obligacji w trybie zamiany
Biuletyn 10.2010 Wprowadzenie potencjalnego inwestora na listę udostępnień EST PERO oraz model finansowania wieloletniego
Biuletyny EST PERO - archiwum