InvestExpo 2011 http://www.investexpo.pl/ InvestExpo to marka pod którą kryje się cykl konferencji o charakterze gospodarczym skierowany do przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz władz samorządowych. InvestExpo ma na celu wsparcie polskiej gospodarki, przyczynia się do wzrostu dynamiki rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz pomaga polskim przedsiębiorcom pozyskać wiedzę niezbędną do efektywnego rozwoju firm.

Finansowanie pozakredytowe EITO 2011 http://www.i15.p.lodz.pl/eito Konferencja "Energooszczędne Innowacyjne Technologie Oświetleniowe" ma na celu przekazanie informacji, jak poprzez zastosowanie nowoczesnych źródeł światła zmniejszać zużycie energii elektrycznej i osiągać wymagane ustawą cele redukcji zużycia energii.

Wspólnota http://samorzadoweforum.pl/Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to od lat jedna z najważniejszych imprez świata samorządowego. Obejmuje zagadnienia dotyczące finansów publicznych w administracji lokalnej oraz inwestycji na szczeblu samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania środków unijnych.

InvestExpo 2012 http://www.investexpo.pl/ InvestExpo to marka pod którą kryje się cykl konferencji o charakterze gospodarczym skierowany do przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz władz samorządowych. InvestExpo ma na celu wsparcie polskiej gospodarki, przyczynia się do wzrostu dynamiki rozwoju polskiej przedsiębiorczości oraz pomaga polskim przedsiębiorcom pozyskać wiedzę niezbędną do efektywnego rozwoju firm.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy http://www.forum-karpackie.pl/Głównym celem Forum jest prezentacja potencjału społeczno-gospodarczego Euroregionu Karpackiego (Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Ukraina) oraz promowanie współpracy pomiędzy krajami karpackimi i alpejskimi, głównie województwa podkarpackiego i kantonów szwajcarskich.
Prezentacje EST PERO - archiwum