serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 09:37:19
kliknij aby zamknąć
Informacje
Lokaty - Banki komercyjne

Oprocentowanie lokaty w banku komercyjnym prezentowane na stronie informacyjnej jest wartością maksymalną wybraną spośród wybranych banków komercyjnych. Oprocentowanie dotyczy lokaty na okres 12 miesięcy.

PERO
Banki komercyjne
Inflacja
WIBOR

Wykres pierwszy przedstawia porównanie przychodów z lokat dla wybranej lokaty z poziomem inflacji i wielkością WIBOR-u przyjętego jako pozycja bazowa dla rentowności obligacji PERO.

Wykres drugi przedstawia wskazanie poziomu realnych przychodów z lokat dla wybranej lokaty ponad realny koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym określony stawką WIBOR przyjętej jako bazowa dla rentowności obligacji PERO.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum