serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 10:37:01
kliknij aby zamknąć
Informacje
Lokaty - Banki spółdzielcze

Oprocentowanie lokaty w banku spółdzielczym prezentowane na stronie informacyjnej jest wartością maksymalną wybraną spośród ofert banków spółdzielczych działających w Polsce południowej. Oprocentowanie dotyczy lokaty na okres 12 miesięcy.

Wykres pierwszy przedstawia porównanie przychodów z lokat dla wybranej lokaty z poziomem inflacji i wielkością WIBOR-u przyjętego jako pozycja bazowa dla rentowności obligacji PERO.

Wykres drugi przedstawia wskazanie poziomu realnych przychodów z lokat dla wybranej lokaty ponad realny koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym określony stawką WIBOR przyjętej jako bazowa dla rentowności obligacji PERO.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum