serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 10:29:24
kliknij aby zamknąć
Zostań emitentem!
 

Platforma obsługuje emisje w obrocie niepublicznym, co wymusza zliczanie w sposób niezaprzeczalny ilości osób (prawnych lub fizycznych), dla których zostaje udostępniona informacja o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia w sposób stanowiący dostateczną podstawę do podejmowania decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych (Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

Podmioty zainteresowane warunkami i organizacją emisji krótkoterminowych papierów dłużnych na lokalnym rynku pieniężnym papierów wartościowych w pozagiełdowym obrocie niepublicznym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu podjęcia negocjacji na temat zasad i warunków obsługi emisji przez Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółkę z o.o., pełniącego rolę Organizatora emisji i Agenta płatniczego.

Zasady funkcjonowania Zakładu Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o. jako Organizatora emisji i Agenta płatniczego zostaną udostępnione potencjalnym Emitentom drogą elektroniczną lub poprzez internetową stronę transakcyjną portalu PERO po przyznaniu urządzenia dostępowego umożliwiającego automatyczne logowanie się na stronie transakcyjnej Platformy.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum