serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 11:44:50
kliknij aby zamknąć
Zostań inwestorem!
 

Platforma obsługuje emisje w obrocie niepublicznym, co wymusza zliczanie w sposób niezaprzeczalny ilości osób (prawnych lub fizycznych), dla których zostaje udostępniona informacja o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia w sposób stanowiący dostateczną podstawę do podejmowania decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych (Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

Zliczenie osób, którym udostępniana jest oferta wskazanego emitenta, następuje poprzez przyznanie urządzenia dostępowego umożliwiającego automatyczne logowanie na stronie transakcyjnej Platformy.

Osoby zainteresowane dostępem do ofert emisyjnych krótkoterminowych papierów dłużnych (głównie obligacji dyskontowych na okaziciela) proszone są o nawiązanie kontaktu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, niezbędnego dla podjęcia postępowania w celu wpisania zainteresowanego na listę uprawnionych nabywców i przyznania urządzenia dostępowego.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum