serwis informacyjny   Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy
niedziela - 10 kwietnia 2016 - godzina 15:31:49
kliknij aby zamknąć
Informacje
Obligacje Catalyst

Informacja o oprocentowaniu Obligacji Catalyst umieszczona na stronie informacyjnej jest pobierana ze strony GPW Catalyst i odnosi się do obligacji korporacyjnych oraz komunalnych oferowanych na tym rynku.

PERO
Obligacje Catalyst
Inflacja
WIBOR

Wykres pierwszy przedstawia porównanie przychodów z Obligacji Catalyst z poziomem inflacji i wielkością WIBOR-u przyjętego jako pozycja bazowa dla rentowności obligacji PERO.

Wykres drugi przedstawia wskazanie poziomu realnych przychodów z Obligacji Catalyst ponad realny koszt pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym określony stawką WIBOR przyjętej jako bazowa dla rentowności obligacji PERO.

Notowania
PERO
luty 2016

Średnie notowania dla
obligacji w obrocie
niepublicznym PERO:

6,70%

Porównanie notowań

Biuletyn EST PERO - archiwum